X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

روز 416: آرامش پراگماتیستیک

شنبه 14 فروردین 1395 ساعت 12:40
اصولا ثابت شده که مشاجره با یک نفر در ذهن، خیلی سودمند تر از جر و بحث با او در دنیای واقعی هست. (جر و بحث، نه گفتگو) دعوای ذهنی قاعدتا عقده ی شما را برای زدن حرفتان برطرف نمی کند، اما از طرف دیگر جلوی خراب کردن همه چیز را در لحظه ی عصبانیت می گیرد. وقتی اتفاقی افتاد و به جای دنیای واقعی، در ذهنتان شروع کردید دعوا کردن با مخاطب، و یک ۲۴ ساعت گذشت، آنوقت می بینید که همین صلح آمیز و دوستانه ماندن شرایط خیلی بیشتر از خالی کردن عقده ارزش داشته... تنها چیزی که نیاز دارید، یک دبه ی ۱۰ لیتری برای صبرتان هست، تا زود لبریز نشود. بدین ترتیب شما تبدیل می شوید به یک آدم قابل احترام تر که به اعتماد صبری که دارید، کسی از حرف زدن با شما نمی ترسد! برگرفته از کتاب کنترل خشم خزندگان.
امضاء: خزنده ی مشاور